Kontakt

For at kunne blive optaget på listen over forhandlere, skal firmaet have tilknytning til Musikskoleverdenen.

Er dette tilfældet, bedes nedenstående formular udfyldt og sendt til MUFO, hvorefter der vil blive taget kontakt til vedkommende firma.

Det behøver ikke at være firmaet selv, der anmoder om optagelse på listen. Hvis du som bruger kan se, at der helt oplagt mangler et firma, skal du være velkommen til at henvende dig via formularen.

Forslagsstiller

Forhandler